S4NS al projecte Barnahus

QUÈ ÉS EL MODEL BARNAHUS?

La Barnahus (Casa dels Nens a islandès) és un model d’atenció integral on tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen sota el mateix sostre per atendre el nen o la nena víctima. És una casa, lluny de comissaries i hospitals, que compta amb un entorn amigable per als nens: decoració adaptada a la seva edat i professionals especialitzats en victimologia infantil.

Aquest model, que ja s’aplica als Estats Units i al nord d’Europa, posa el nen al centre perquè no s’hagi de desplaçar en els diferents serveis implicats en el cas, ni repetir tantes vegades la seva història. En lloc d’anar a comissaria a prestar declaració, el nen va a la Barnahus on se li fa directament una entrevista forense que és gravada i tots els actors involucrats en el cas la veuen per circuit tancat. L’enregistrament de l’entrevista forense permet recollir el testimoniatge del nen com més aviat millor, cosa que en facilita la recuperació i evita que hagi d’anar al judici oral.

La seva efectivitat es basa en l’evidència. Són múltiples els estudis empírics que han demostrat que aquest model ajuda a reduir la victimització secundària i millora el tracte cap al nen i la família. A més, a Islàndia, per exemple, des de la implementació el nombre de casos en què l’agressor ha estat acusat s’han triplicat.

S4NS i BARNAHUS

A S4NS col·laborem amb la Fundació Eveho en el projecte Barnahus, aportant la nostra experiència en la gestió de la infraestructura informàtica, tant dels equips locals (ordinadors, xarxa, seguretat, càmeres, gravadors, programari de control, comunicacions, …) com la gestió de la informació de Microsoft 365.

Desplaça cap amunt