KIT CONSULTING

Servei d'Assessorament en Intel·ligència Artificial

S4NS migra el seu negoci a Microsoft 365

El principal objectiu d’aquesta categoria és implantar a la teva empresa solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors.

Import màxim de l’ajut: Fins a 250 euros/usuari

Funcionalitats i serveis:

Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic)

S4NS crea la seva web amb WordPress

Disseny web a WordPress , atractiu i modern, seguint les tendències actuals i totalment responsive, adaptant-se a tauletes i dispositius mòbils.

Import màxim de lajuda: Fins a 2000 euros

Funcionalitats i serveis:

Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades i Intel·ligència Artificial (Avançat)

S4NS crea la seva botiga en línia

Disseny de botiga en línia a WordPress i Woocommerce. Creació de botiga en línia, configuració i alta del catàleg de productes.

Import màxim de lajuda: Fins a 2000 euros

Funcionalitats i serveis:

Servei d'assessorament en vendes digitals

S4NS

L’objectiu principal d’aquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Import màxim de lajuda: Fins a 18000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos (horitzontals i verticals) tals com:

  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió dactius i generació de tancaments i balanços, etc.

  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de larticle 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ia la seva normativa de desplegament.

  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.

  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.

  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.

  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.

  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d’altres.

Servei d'Assessorament en Processos de Negoci o Processos de Producció

S4NS

Amb aquesta solució disposaràs de seguretat en les connexions entre els dispositius dels teus empleats i l’empresa .

Import màxim de lajuda: Fins a 29000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • SSL: disposareu d’un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.

 • Xifratge d’extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

 • Logs de connexió: seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s’han connectat a la xarxa privada.

 • Control d’accés: tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada única i exclusivament als dispositius autoritzats per tu.

 • Dispositius mòbils: podreu fer ús d’aquesta solució des de dispositius mòbils.

 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d’una configuració inicial perquè puguis fer-lo servir correctament, amb les respectives actualitzacions de signatures de codi maliciós i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides

Servei d'Assessorament a Estratègia i Rendiment de Negoci

S4NS

L’objectiu d’aquesta solució és proporcionar seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

Import màxim de lajuda: Fins a 29000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • Antimalware: tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.

 • Antispyware: disposaràs d’una eina que detecti i eviti el malware espia.

 • Correu segur: tindràs eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:

  • Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.

  • Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.

 • Navegació segura: tindràs assegurat:

  • Control de continguts .

  • Antiadware per evitar anuncis maliciosos.

 • Anàlisi i detecció d’amenaces: seràs capaç de conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

 • Monitorització de la xarxa: tindràs eines que analitzen el trànsit de xarxa i t’alertin d’amenaces.

 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d’una configuració inicial per al seu ús correcte, amb les respectives actualitzacions de signatures de codi maliciós i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

 • Requisits especials de formació: disposaràs de formació per a la configuració del programari de seguretat, i tindràs un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de tallafocs humà.

Servei d'Assessorament a Ciberseguretat (Bàsic)

S4NS

El principal objectiu d’aquesta categoria és proporcionar-te un servei que combini tècniques d’EDR (Endpoint Detection and Response) i MDR (Managed Detection and Response) per detectar incidents de ciberseguretat en temps real i abordar-los de la manera més ràpida i eficaç possible.

Import màxim de lajuda: Fins a 29000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • Instal·lació i configuració inicial: de les eines de seguretat perquè puguis detectar, interrompre i donar una resposta ràpida a les amenaces.

 • Detecció i resposta als endpoints : servidors, PCs, portàtils, telèfons mòbils… La solució implantada ha de ser capaç de detectar i donar resposta en aquests punts, podent subministrar-se la protecció EDR juntament amb la resta dels components de la solució implantada o podent integrar-se amb solucions EDR ja existents en els endpoints.

 • Fonts a monitoritzar: La solució implantada haurà de protegir davant les amenaces que afectin diverses fonts de l’empresa com ara endpoints o solucions Cloud.

 • Alertes davant amenaces: Aquest servei alertarà els contactes de la teva empresa immediatament després d’haver detectat possibles amenaces.

 • Disponibilitat d´un equip d´experts: que s´encarregarà de respondre tots els dubtes que puguin sorgir relacionats amb el servei. També realitzarà una anàlisi i seguiment continu de les alertes generades.

 • Monitorització 24x7x365: El servei estarà operatiu les 24 hores del dia, 7 dies per setmana, els 365 dies de l’any.

 • Cerca, contenció i resposta davant d’amenaces: el servei farà una cerca activa de possibles amenaces, evitant, interrompent i responent als possibles atacs. Això impedirà que s’estengui a altres parts de la xarxa de la vostra empresa.

 • Informes mensuals de seguiment: es generaran informes sobre els incidents detectats i les causes arrel així com de la situació de l’empresa en matèria de seguretat.

 • Assistència directa: en cas d’accident de seguretat, tindreu accés a una línia telefònica de contacte directe amb l’equip de servei per aclarir totes les qüestions que sorgeixin arran d’un atac.

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

S4NS

El principal objectiu d’aquesta categoria és la dotació de capacitacions en intel·ligència artificial per optimitzar processos i agilitzar les interaccions i les relacions amb els clients.

Import màxim de lajuda: Fins a 24000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • Gestió de clients potencials (Leads): de manera manual o mitjançant una importació per fitxer.

 • Gestió de clients : traçant l’activitat comercial des de l’obertura de l’oportunitat fins a la simulació de productes/serveis i la contractació d’aquests.

 • Gestió doportunitats: totes les oportunitats de negoci reals.

 • Accions o tasques comercials: possibilitat de crear accions i tasques comercials (manuals o generades automàticament a partir del workflow de vendes assignat a loportunitat).

 • Reporting , planificació i seguiment comercial: diferents nivells d’agregació d’informació.

 • Alertes: podràs visualitzar alertes de clients en diferents tipologies de format gràfic.

 • Gestió documental: comptaràs amb un programari de gestió comercial i documental per tenir tota la informació organitzada en un mateix lloc.

 • Integració de diverses plataformes: disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

 • Web responsive (mòbil/tablet): les pàgines web dissenyades han de ser funcionals tant en ordinadors personals com en dispositius mòbils.

Component IA

 • Lead Scoring predictiu: l’eina haurà de fer ús de la intel·ligència artificial per a l’avaluació històrica de les dades de vendes i el comportament dels clients per predir i destacar les oportunitats més prometedores.

 • Automatització de reunions i tasques: l’eina haurà d’automatitzar el procés de programació de cites amb clients i facilitar la coordinació entre els equips interns i aquests.

 • Automatització de ” journeys de venda”: la intel·ligència artificial haurà d’automatitzar tasques com la gestió de tasques i oportunitats comercials; classificació de correus electrònics i resposta automàtica; actualització de registres i assignació de tasques a la xarxa comercial.

 • Integració amb la plataforma de Gestió de Clients: disponibilitat d’APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i les dades.

 • Dades, privadesa i seguretat: es respecten els compromisos existents, inclosos RGPD i els límits de dades estipulats a la CE.

 • Els proveïdors garantiran que els sistemes d’IA destinats a interactuar directament amb persones físiques es dissenyin de manera que aquestes persones sàpiguen que estan interactuant amb un sistema d’IA.

 • Tots els proveïdors han de proporcionar documentació tècnica, instruccions dús i complir amb la Directiva de Drets dAutor.

 • Capacitació en fonaments d’IA generativa en l’àmbit de gestió de clients: capacitacions per preparar els empleats al voltant de les funcionalitats descrites a dalt, que comptaran amb:

  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscs ètics i de seguretat derivats.

  • Capacitacions específiques en: gestió predictiva de clients actuals, potencials ( leads ) i oportunitats, automatització de reunions, tasques “ journeys de venda” (classificació de correus electrònics, resposta automàtica, actualització de registres i assignació de tasques a la xarxa comercial), chatbots (FAQs), gestió documental intel·ligent.

  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20 hores al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.

  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.

  • Diploma de finalització: s’atorgarà un certificat de capacitats adquirides a IA en l’àmbit de la gestió de clients en concloure la formació.

Servei d'Assessorament a Ciberseguretat (Preparació per a Certificació)

S4NS

L’objectiu d’aquesta categoria és possibilitar-te l’explotació de dades de la teva empresa per millorar el procés de presa de decisions.

Import màxim de lajuda: Fins a 8000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades ia la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: si pertanyeu als segments I, II o III, disposareu d’una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari. Per als segments IV i V, la capacitat demmagatzematge mínima serà de 5 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges oa documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

Servei d'Assessorament "360" en Transformació Digital

S4NS

El principal objectiu daquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries mitjançant capacitacions en intel·ligència artificial (IA) especialitzades en gestió de processos.

Import màxim de lajuda: Fins a 19000 euros

Funcionalitats i serveis:

 • Automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals), així com altres funcionalitats de gestió interna de processos.

 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar d’API o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

 • Actualitzable: la solució ha de ser actualitzable amb noves versions.

 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis a l’estructura empresarial de la pime.

 • Capacitació en fonaments d’IA generativa per a la gestió de processos: capacitacions per preparar els empleats al voltant de les funcionalitats descrites a dalt, que comptaran amb:

  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscs ètics i de seguretat derivats.

  • Capacitacions específiques en: automatització i optimització de fluxos de treball (comptabilitat i finances, facturació, projectes, inventari, compres i pagaments, recursos humans, logística i altres), gestió financera, interpretació de dades i aprenentatge continu.

  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20 hores al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.

  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.

  • Diploma de finalització: s’atorgarà un certificat de capacitats adquirides a IA en concloure la formació.”

kit digital oficina virtual

Els nostres clients opinen

Testimonis

5/5

Recomano a S4NS pel seu excel·lent servei com a administrador de Microsoft 365. Sempre ha complert els terminis, la qualitat i el pressupost acordats.

Ferran Rodriguez
5/5

“S4NS va demostrar la seva experiència en desenvolupar la nostra aplicació per a l’Avaluació de Competències a Power Apps. Rendiment excepcional i suport àgil. Recomanats!

Camil Bernal
5/5

Gràcies a la professionalitat de Xavier Sans i el seu equip vam implementar les eines de Microsoft de forma àgil, senzilla i amb el suport permanent que necessitàvem.

Toni Codina

Envieu-nos la vostra consulta

Si us plau, ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte al més aviat possible. Sense compromís.

  Accepto política de privadesa

  Desplaça cap amunt