Política de privadesa

Cookies

En compliment de la Llei Orgànica LOPD, així com el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) us fem coneixedor que aquesta web és responsabilitat de SANS IT, SL, d’ara endavant, amb nom de comerç S4NS.

De la mateixa manera us informem que les vostres dades personals que es puguin demanar en aquesta comunicació seran tractades amb la finalitat de gestionar i atendre els serveis sol·licitats, i sota les directrius de la nostra política de privadesa, que podeu consultar a l’apartat “ Política de Privadesa” de la nostra web.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen al present Avís Legal, així com de cadascun dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis , compres o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la pàgina, i abandonar-la.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina per fer activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d’acord amb les condicions establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no fer activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

S4NS actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis i venda d’articles, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals.

S4NS podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb el si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, disseny de productes, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts i els seus productes, es troba protegida per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lusuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense la nostra autorització prèvia.

ENLLAÇOS O LINKS

La pàgina pot incloure enllaços o enllaços a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part nostra. En qualsevol cas, no podrem ser considerats responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la vostra privadesa o al tractament de les vostres dades de caràcter personal. Recomanem la lectura detinguda de les condicions dús i la política de privadesa daquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a la nostra pàgina ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. S4NS es reserva el dret d’oposició a activar enllaços amb el vostre lloc web.

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La velocitat daccés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que puguin causar-se als equips de lusuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina oa la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus dactuació il·lícita, que danyi els drets de tercers, o que sigui nociva i/o perjudicial.

L’usuari sempre serà responsable de la custòdia de la contrasenya d’accés si en tingués, i no l’haurà de comunicar a terceres persones per evitar la suplantació d’identitat.

PROTECCIÓ DE DADES

S4NS posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web de la seva titularitat la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals a l’apartat denominat “ Política de Privadesa” de la nostra web

S4NS us informa que s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal remeses i, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

La navegació per la pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel vostre proveïdor d’accés, aquestes dades només seran utilitzades amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la pàgina.

FUR

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i està sotmès a la legislació Espanyola i Europea vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la pàgina, les parts amb l’acceptació del clausulat establert al present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents.

Desplaça cap amunt